Политика за защита на личните данни

Всеки посетител на нашият уебсайт трябва да е наясно, че информацията, която ние събираме ще се използва изцяло с търговски цели и няма да бъде разпространявана под никаква друга форма.

ВАЖНО: Потребителите на този уебсайт трябва да се информират от раздела за защитата на техните лични данни и да следят за настъпване на изменения в тази посока. С всяко влизане в сила на подобен вид промени означава, че  всеки Потребител, който продължава да използва интернет сайта u-stil.bg е съгласен с тях.

Данни, с които фирма Уют Стил ЕООД работи

Данните, които са необходими на фирмата за качествено обслужване на клиентите са два вида:

  • лични данни (информация, която идентифицира лицето, регистрирало се като Потребител на нашия сайт)
  • нелични данни (информация, която не идентифицира лицето)

Всички изискуеми лични данни на потребителя са защитени от Закона за защита на личните данни и се съхраняват съобразно неговите предписания и изисквания.

Като лични данни се квалифицира информацията от:

– създания профил на сайта, поръчването на продукт или услуга, участие в томболи, попълване на анкета, запитване относно продукти или услуги.

Някои от посочените по – горе данни, лицето трябва да предостави задължително, а други изцяло доброволно. В случай на отказ от страна на лицето да предостави задължителните лични данни, няма да може да получи желаната от него дейност или услуга.

Чрез тази лична информация всеки потребител на нашият уебсайт лесно може да бъде идентифициран – име, фамилия, пол, дата на раждане.

При желание на Потребителя той може да сподели доброволно и друга информация, която не е задължителна, но може да бъде използвана при организиране на томболи, анкети, въпросници и други.

Неличните данни са информация, която не може да се използва за идентифициране на конкретен Потребител. Този вид информация включва URL адреса на страницата, която сте посетили преди нашата, URL адреса на страницата, която ще посетите след като напуснете u-stil.bg, използвания браузър, IP адреса.

Тези данни могат да се използват от нас, нашите доставчици на услуги или рекламодатели в случаи на възникване на проблеми, анализиране на тенденции, администриране на уеб страници, чрез използването на различни електронни инструменти като бисквитки и други.