Кредит Енергийна Ефективност

Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност в дома е разработена от Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България, с цел да се подпомогнат домакинствата, решили да подобрят топлинните характеристики на дома си. Програмата е известна със съкращението REECL и осигурява кредити за финансиране на енергоспестяващи подобрения в дома, каквото се явява поставянето на нова алуминиева или PVC дограма. Общата стойност на програмата е 40 милиона евро и част от тези средства могат да се усвоят от крайните бенефициенти след кандидатстването им за кредитиране в някоя от одобрените банки. В България това са ПроКредит банк и Райфайзенбанк. След кандидатстване за кредитиране по Програма REECL, при одобрение Вие ще трябва да върнете с 20% по-малко от фактическата стойност на закупената от Вас дограма, които се поемат от финансовия инструмент на ЕС. Така реално си купувате дограма с 20% отстъпка от цената, което наистина се явява облекчение за бюджета Ви. На първо място, ще изплащате кредита на малки, равни месечни вноски, като така ще си спестите един значителен разход наведнъж, и второ, ще получите отстъпка по-голяма от лихвения процент на кредитиращата Ви банка и ще спестите реално от цената на дограмата. Всичко това е направено, за да се подпомогнат домакинствата и да се стимулират да инвестират в енергийноефективни технологии и подобрения, за да се намалят общите разходи за отопление. Една нова енергийно ефективна дограма с ниско емисионно стъкло може да Ви спести до 40% от енергията необходима за отопление на дома Ви.

За повече информация или за съвет, моля обърнете се към служителите в офисите на фирмата.

Подробно за програмата

Програмата REECL предлага кредити за финансиране на енергоспестяващи мероприятия във вашия дом

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката на Република България разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 20 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и газификационни системи; термопомпени климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; рекуперативни вентилационни системи и енергоефективни асансьори.

Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ

За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 15% при осъществяване на допустими проекти в къщи, с едно и две самостоятелни жилища и до 15% за проекти в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни жилища. Средствата се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант.

Безвъзмездното финансиране се отпуска от Международния фонд Козлодуй (МФК), който е основан през 2000 г. със средства на Европейската комисия, страни-членки на ЕС и Швейцария. МФК подкрепя финансово извеждането от експлоатация на блокове 1 – 4 на ядрената централа Козлодуй. МФК подкрепя и други инициативи в енергийния сектор, които са свързани с усилията по извеждането от експлоатация на ядрените мощности, в частност повишаването на енергийната ефективност в България.

Административният офис на Програма REECL осигурява прилагането на нейните правила.

Екипът на Програма REECL е избран от Европейската банка за възстановяване и развитие при открит международен конкурс, проведен по нейните конкурсни правила. Административният офис на Програма REECL работи по процедурите и политиките на Програма REECL, за да осигури:

  • Ясно определяне, точно спазване и актуализиране на техническите критерии на Програма REECL;
  • Гладко функциониране на Програма REECL, при което потенциалните кредитополучатели са надлежно информирани за условията за допустимост, а отпуснатите кредити се обработват съгласно процедурите на Програмата;
  • Ефективна система за проследяване, наблюдение и отчитане, която обезпечава използване на точни данни и стандартни формуляри;
  • Предоставяне на грантовото финансиране съгласно критериите за допустимост и прилагане на необходимите проверки, за да не се допускат злоупотреби с грантови средства.

При изпълнение на своята работа административният офис на Програма REECL може да поиска допълнителна информация, инвестиционни проекти, сертификати и уверения от доставчици, монтажници и/или кредитополучатели в съответствие с процедурите и политиките на Програма REECL.

Средствата по Програмата REECL са ограничени

Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 август 2019 г.

Кандидатствайте за кредит по Програмата REECL