Срок за изработка, доставка и монтаж след сключване на договора – до 15 работни дни;